Người nổi tiếng ở Hà Tĩnh, nước Việt Nam

Ảnh Ca sĩ Thúy Huyền
Thúy Huyền Ca sĩ#65
Ảnh Doanh nhân Nguyễn Xuân Sơn
Nguyễn Xuân Sơn Doanh nhân#66
Ảnh Tiến sĩ Uông Chu Lưu
Uông Chu Lưu Tiến sĩ#67
Ảnh Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng
Nguyễn Chí Dũng Bộ trưởng#68
 
 
Người nổi tiếng theo ngày sinh:
/