Người nổi tiếng ở Hà Tĩnh, nước Việt Nam

Ảnh Ca sĩ Trịnh Thế Phong
Trịnh Thế Phong Ca sĩ#65
Ảnh Ca sĩ Thành Lê
Thành Lê Ca sĩ#66
Ảnh Nghệ sĩ Tố Nga
Tố Nga Nghệ sĩ#67
Ảnh Nhà sử học Trần Trọng Kim
Trần Trọng Kim Nhà sử học#68
 
 
Ảnh Ca sĩ Thúy Huyền
Thúy Huyền Ca sĩ#69
Ảnh Doanh nhân Nguyễn Xuân Sơn
Nguyễn Xuân Sơn Doanh nhân#70
Ảnh Tiến sĩ Uông Chu Lưu
Uông Chu Lưu Tiến sĩ#71
Ảnh Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng
Nguyễn Chí Dũng Bộ trưởng#72
Người nổi tiếng theo ngày sinh:
/