Người nổi tiếng ở Khánh Hòa, nước Việt Nam

Ảnh Kỹ sư Lê Duy Loan
Lê Duy Loan Kỹ sư#33
Ảnh Ca sĩ Lê Tường Vy
Lê Tường Vy Ca sĩ#34
Ảnh Anh hùng chiến tranh Việt Nam Nguyễn Cụ
Nguyễn Cụ Anh hùng chiến tranh Việt Nam#35
Ảnh Nhà văn đương đại Khuê Việt Trường
Khuê Việt Trường Nhà văn đương đại#36
Người nổi tiếng theo ngày sinh:
/