Người nổi tiếng ở Khánh Hòa, nước Việt Nam

Ảnh Nhạc sĩ Quách Beem
Quách Beem Nhạc sĩ#33
Ảnh Nhạc sĩ Minh Kỳ
Minh Kỳ Nhạc sĩ#34
Ảnh Ca sĩ Hà Duy Thái
Hà Duy Thái Ca sĩ#35
Ảnh Kỹ sư Lê Duy Loan
Lê Duy Loan Kỹ sư#36
Ảnh Ca sĩ Lê Tường Vy
Lê Tường Vy Ca sĩ#37
Ảnh Anh hùng chiến tranh Việt Nam Nguyễn Cụ
Nguyễn Cụ Anh hùng chiến tranh Việt Nam#38
Ảnh Nhà văn đương đại Khuê Việt Trường
Khuê Việt Trường Nhà văn đương đại#39
Người nổi tiếng theo ngày sinh:
/