Người nổi tiếng ở Kiên Giang, nước Việt Nam

Ảnh Nghệ sĩ cải lương Bùi Trung Đẳng
Bùi Trung Đẳng Nghệ sĩ cải lương#33
Ảnh Người mẫu Cao Ngân
Cao Ngân Người mẫu#34
Người nổi tiếng theo ngày sinh:
/