Người nổi tiếng ở Sóc Trăng, nước Việt Nam

Ảnh Ca sĩ Lưu Gia Bảo
Lưu Gia Bảo Ca sĩ#17
Ảnh Doanh nhân Vy Marya
Vy Marya Doanh nhân#18
Ảnh Ca sĩ Tăng Phúc
Tăng Phúc Ca sĩ#19
Ảnh Ca sĩ Âu Bảo Ngân
Âu Bảo Ngân Ca sĩ#20
Ảnh Ca sĩ Nguyễn Đình Thanh Tâm
Nguyễn Đình Thanh Tâm Ca sĩ#21
Ảnh Nhạc sĩ Thanh Sơn
Thanh Sơn Nhạc sĩ#22
Ảnh Ca sĩ Lương Mạnh Hùng
Lương Mạnh Hùng Ca sĩ#23
Ảnh Bí thư tỉnh ủy Huỳnh Minh Chắc
Huỳnh Minh Chắc Bí thư tỉnh ủy#24
Người nổi tiếng theo ngày sinh:
/