Người nổi tiếng ở Sóc Trăng, nước Việt Nam

Ảnh Nhạc sĩ Thanh Sơn
Thanh Sơn Nhạc sĩ#17
Ảnh Ca sĩ Kindya
Kindya Ca sĩ#18
Ảnh Ca sĩ Lương Mạnh Hùng
Lương Mạnh Hùng Ca sĩ#19
Người nổi tiếng theo ngày sinh:
/