Người nổi tiếng ở Sóc Trăng, nước Việt Nam

Ảnh Nhạc sĩ Thanh Sơn
Thanh Sơn Nhạc sĩ#17
Ảnh Ca sĩ Kindya
Kindya Ca sĩ#18
Ảnh Ca sĩ Lương Mạnh Hùng
Lương Mạnh Hùng Ca sĩ#19
Ảnh Bí thư tỉnh ủy Huỳnh Minh Chắc
Huỳnh Minh Chắc Bí thư tỉnh ủy#20
Người nổi tiếng theo ngày sinh:
/