Người nổi tiếng ở Thừa Thiên Huế, nước Việt Nam

Ảnh Nghệ sĩ vẽ tranh biếm họa Lý Trực Dũng
Lý Trực Dũng Nghệ sĩ vẽ tranh biếm họa#65
Ảnh Ca sĩ Lương Viết Quang
Lương Viết Quang Ca sĩ#66
Ảnh Nhạc sĩ Đỗ Hiếu
Đỗ Hiếu Nhạc sĩ#67
Ảnh Chính trị gia Tôn Nữ Thị Ninh
Tôn Nữ Thị Ninh Chính trị gia#68
Người nổi tiếng theo ngày sinh:
/