Anh hùng chiến tranh Trung Quốc Quan Vũ

Quan Vũ

Nơi sống/ làm việc: Hà Bắc

Ngày tháng năm sinh: ?-?-1960

Dân số thế giới 1960: 3.039 tỷ

XH chung: #60002

Email: Đang cập nhật

Số điện thoại: Đang cập nhật

Người nổi tiếng theo ngày sinh:
/

Tiểu sử Anh hùng chiến tranh Trung Quốc Quan Vũ

Anh hùng chiến tranh Trung Quốc Quan Vũ là ai?
Quan Vũ còn được gọi là Quan Công, biểu tự là Vân Trường hay Trường Sinh, là một vị tướng người Trung Quốc ở thời cuối nhà Đông Hán và thời Tam Quốc. Ông là người đã có công lớn trong việc phò tá Lưu Bị dựng nên nhà Thục Hán. Ông cũng chính người đứng đầu trong số 5 vị tướng tài của nhà Thục Hán, trước Triệu Bân, Trương Phi, Mã Siêu và Hoàng Trung. Quan Vũ là huynh đệ kết nghĩa của Lưu Bị và Trương Phi.

Ông là một trong những nhân vật lịch sử nổi tiếng của Trung Quốc. Hình tượng của Quan Vũ đã không còn xa lạ với người dân ở khu vực Đông Á, đặc biệt là những ai yêu thích tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa của tác giả La Quán Trung. Ông là người có phẩm chất đạo đức cao, đã được thần thánh hóa trong nhiều câu chuyên lưu truyền trong dân gian. Ngày nay, Quan Vũ còn được nhiều nơi thờ cúng với hình tượng mặt đỏ, râu dài, trên tay cầm một cây thanh long yến nguyệt. Người dân Trung Quốc xem ông như một biểu tượng trượng nghĩa, trung thành, hào hiệp. Tuy nhiên, các nhà sử học lại phê phán Quan Vũ là một người có tính kiêu căng và ngạo mạn.
 
 

Quan Vũ thời trẻ

Từ năm 184 khi khởi nghĩa Khăn Vàng của Trương Giác bắt đầu nóng lên, Quan Vũ đã cùng Trương Phi đi theo phò tá Lưu Bị dẹp quân khởi nghĩa. Ông là một cánh tay phải đắc lực của Lưu Bị trong việc dẹp Khăn Vàng.
Sau khi Lưu Bị được Công Tôn Toản phong làm Bình Nguyên Tướng, ông cũng được bổ nhiệm làm Biệt hộ Tư mã, cùng thống lĩnh quân đội của Lưu Bị. Năm 193, Tào Tháo đem quân đi đánh Từ Châu để báo thú cho cha là Tào Tung, vì nghi nghi ngờ quan mục của Từ Châu là Đào Khiêm đã âm mưu giết cha mình. Đào Khiêm đã cầu cứu Điền Khải. Sau đó, Điền Khải lại cầu cứu Công Tôn Toản nên Toản đã phái Lưu Bị mang quân đi cứu. Quan Vũ và Trương Phi đi theo Lưu Bị đến Từ Châu cùng với mấy cánh quân cứu viện của Từ Châu đã tạo nên một thế trận khiến quân Tào không thể hạ thành được. Không lâu sau đó, Lã Bố đã đánh chiếm Duyên Châu của Tào Tháo, khiến Tào phải giải vây Từ Châu, rút quân về cứu Duyên Châu. Đào Khiêm sau đó đã rất cảm phục công ơn của Lưu Bị. Năm 194, trước khi qua đời, Đào Khiêm đã tiến cử Lưu Bị là người thay thế vị trí của mình. Sau khi Lã Bố bị Tào Tháo đánh bại ở Duyên Châu đã chạy đến Từ Châu và theo Lưu Bị. Không lâu sau, Viên Thuật đã mang quân đến đánh Từ Châu. Lã Bố và Viên Thuật âm mưu đánh úp Từ Châu khiến Lưu Bị, Quan Vũ và Trương Phi mắc kẹt ở Quảng lăng không có đường về, Từ Châu cuối cùng đã bị Lã Bố chiếm.

Quan Vũ rất được Tào Tháo trọng vọng. Khi phục vụ dưới chướng Tào Tháo, Quan Vũ được phong làm thiên tướng quân, Hàn Thọ Đình Hầu. Tào Tháo từng sai Trương Liêu đến thăm dò Quan Lưu xem ông có ý ở lại lâu dài với mình không thì Quan Vũ đã thẳng thắn nói với Trương Liêu rằng, ông chịu ơn Lưu Bị và từng thề cùng sống cùng chết với Lưu Bị nên không thể ở lại nơi đây, nhưng trước khi ông rời đi ông cũng muốn lập được công để báo đạp Tào Tháo rồi mới rời đi. Sau khi Trương Liêu cho Tào Tháo biết tin này, Tào Tháo không những không tức giận mà lại càng thâm kính trọng Quan Vũ.

Trong trận chiến ở Bạch Mã, Quan Vũ đã ra trận giết chết mãnh tướng Nhan Lương của Viên Thiệu để giải vây cho Bạch Mã. Tháng 05/200, Quan Vũ cùng Tào Tháo đi men con sông Hoàng Hà để đến cứu Diên Tân. Viên Thiệu và Lưu Bị, Văn Xú đã mang quân đuổi theo. Quan Vũ đã một lần nữa giúp Tháo Tháo đánh bại Viên Thiệu, và giết chết Văn Xú. Nhưng vì quân Tào ít hơn nên phải lui quân về phía nam Tế Thủy, còn Viên Thiệu thì đóng quân ở Diên Tân. Sau trận Diên Tân hai bên tạm hưu chiến. Tào Tháo khâm phục Quân Vũ nên đã ban thưởng cho ông rất hẫu hĩnh.

Lưu Bị vì thấy Viên Thiệu tài kém không đủ chống Tào Tháo nên tách ra. Quan Vũ sau khi đã lập công báo ơn Tào Tháo đã lẻn đi tìm Lưu Bị. Thủ hạ của Tào Tháo biết Quan Vũ trốn đi nên đòi truy kích nhưng bị Tào Tháo ngăn lại. Sau khi gặp được Lưu Bị và Trương Phi, cả ba đã cùng nhau xây dựng lại lực lượng. Lưu Bị đã liên kết với tướng của Khăn Vàng tên là Cung Đô ở Nhữ Nam. Cùng lúc đó, Viên Thiệu bại trận dưới tay Tào Tháo ở trận Quan Độ vào năm 200. Tháng 06/201, quân của Viên Thiệu suy yếu, Tào Tháo đã đem quân về Hứa Xương, sau đó sai Sáo Dương đem quân đi đánh Lưu Bị ở Nhữ Nam. Quan Vũ đã cầm quân ra trận và giết chết Sái Dương. Tào Tháo đã tự cầm quân đi đánh và giết chết Cung Đô, Lưu Bị không trụ nổi đành bỏ chạy về Kinh Châu theo Lưu Biểu.

Năm 208, Tào Tháo thống nhất Trung Nguyên xong thì mang quân đi đánh Kinh Châu. Lưu Bị sai Quan Vũ đem mấy trăm thuyền đến Giang Lăng. Tào Tháo sợ Lưu Bị chiếm Giang lăng nên đã sai 5000 quân đuổi theo đánh Lưu Bị. Lưu Bị đã bại trận hai lần nên đành chạy về Hán Tân để gặp Quan Vũ. Lưu Bị đã kết hợp với Tôn Quyền để đánh bại Tào Tao trong trận chiến Xích Bích vào cuối năm 208. Quan Vũ chính là người chỉ huy quân lực của quân Lưu Bị đi tham chiến.

Cuộc sống gia đình Quan Vũ

Quan Vũ có hai người con trai là Quan Hưng và Quan Bình. Quan Bình cùng cha đi đánh trận, bị Đông Ngô bắt và giết vào năm 219. Quan Hưng được Gia Cát Lượng yêu mến nên được cât nhắc làm Thị Trung và Trung Giám Quân, nhưng ông cũng qua đời rất sớm.


Quan Vũ có một người con gái là Quan Phụng hay Ngân Bình. Theo Tam Quốc diễn nghĩa thì Quan Vũ còn có một người con trai nữa là Quan Sách.

Anh hùng chiến tranh Trung Quốc Quan Vũ trong quan hệ với những người nổi tiếng khác

Bạn gái/ vợ/ người yêu Anh hùng chiến tranh Trung Quốc Quan Vũ là ai?
Thông tin này hiện đang được cập nhật!

Tóm tắt lý lịch Quan Vũ

Anh hùng chiến tranh Trung Quốc Quan Vũ sinh năm bao nhiêu, bao nhiêu tuổi?
Quan Vũ sinh ngày ?-?-1960 (đã mất).
Anh hùng chiến tranh Trung Quốc Quan Vũ sinh ở đâu, con giáp/ cung hoàng đạo gì?
Quan Vũ sinh ra tại Thành phố Sơn Tây, nước Trung quốc. Ông sống và làm việc chủ yếu ở Thành phố Hà Bắc, nước Trung quốc. Ông sinh thuộc cung (chưa rõ), cầm tinh con (giáp) chuột (Canh Tý 1960). Quan Vũ xếp hạng nổi tiếng thứ 60002 trên thế giới và thứ 5 trong danh sách Anh hùng chiến tranh Trung Quốc nổi tiếng. Tổng dân số trên thế giới năm 1960 vào khoảng 3.039 tỷ người.
Người nổi tiếng theo ngày sinh:
/

Một số hình ảnh về Anh hùng chiến tranh Trung Quốc Quan Vũ

Ảnh vẽ chân dung anh hùng chiến tranh Quan Vũ
Ảnh vẽ chân dung anh hùng chiến tranh Quan Vũ
Quan Vũ được thời cúng ở nhiều nơi ở Đông Á
Quan Vũ được thời cúng ở nhiều nơi ở Đông Á
Bức tranh vẽ Quan Vũ cùng Lưu Bị và Trương Phi
Bức tranh vẽ Quan Vũ cùng Lưu Bị và Trương Phi
 
 

Các sự kiện năm 1960 và ngày 31-2

Các sự kiện thế giới vào năm sinh Quan Vũ

  • Mỹ U-2 máy bay do thám, được điều khiển bởi Francis Gary Powers, bắn hạ trên Nga (01 tháng 5).
  • Khrushchev giết hội nghị thượng đỉnh Paris vì U-2 (tháng 16).
  • Top Đức quốc xã giết người của người Do thái, Adolf Eichmann, bắt người Israel tại Argentina (tháng 23) & mdash; thực hiện tại Israel năm 1962
  • Cộng sản Trung Quốc và Liên Xô chia trong cuộc xung đột về ý thức hệ cộng sản.
  • Senegal, Ghana, Nigeria, Madagascar, và Zaire (Congo), giành độc lập.
  • Có 900 cố vấn quân sự Mỹ ở Nam Việt Nam. Bối cảnh: Chiến tranh Việt Nam
Hiển thị toàn bộ

Quan Vũ trong bảng xếp hạng

Các Anh hùng chiến tranh Trung Quốc nổi tiếng khác

Người nổi tiếng sinh ở Sơn Tây

Ghi chú về Anh hùng chiến tranh Trung Quốc Quan Vũ

Thông tin/ profile đầy đủ và mới nhất của Quan Vũ được nguoinoitieng.tv cập nhật liên tục. Các thông tin về Anh hùng chiến tranh Trung Quốc Quan Vũ có thể chưa đủ hoặc chưa chính xác và chỉ mang tính tham khảo, nếu bạn thấy thông tin là chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: mail.nguoinoitieng.tv@gmail.com