Dẫn chương trình đài nổi tiếng

Người nổi tiếng theo ngày sinh:
/